Izrađena Studija procjene postojećeg stanja i potreba za sanacijom / rekonstrukcijom kanalizacione mreže i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV) – Ljubuški

Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. je u decembru 2023. godine izradio Studiju procjene postojećeg stanja i potreba za sanacijom/rekonstrukcijom kanalizacione mreže i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV) na području grada Ljubuškog. Ova Studija predstavlja sveobuhvatnu procjenu postojećeg stanja infrastrukture unutar UPOV kao i svih kritičnih komponenti unutar kanalizacione mreže sa identifikacijom neophodne sanacije ili rekonstrukcije istih.

Izradi ove Studije je prethodilo detaljno terensko istraživanje objekata kanalizacionog sistema i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda kako bi se ocijenilo trenutno stanje i identificirali svi trenutni problemi u funkcioniranju istih. Istraživanje je provedeno u periodu 12. 12. – 14. 12. 2023. godine od strane predstavnika/projektnih inženjera Una Consulting d.o.o. Bihać uz podršku predstavnika JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški.

Svrha izrade Studije procjene postojećeg stanja i potrebe za sanacijom/rekonstrukcijom kanalizacione mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) grada Ljubuški je da se potencijalnom investitoru omogući sveobuhvatan uvid u trenutno stanje kanalizacionog sistema i UPOV.

Procjena postojećeg stanja i potrebe za sanacijom/rekonstrukcijom će se koristiti kao osnova za buduće projekte u vezi sa sanacijom/rekonstrukcijom te proširenjem kapaciteta kanalizacione mreže i UPOV. Informacije navedene u ovoj Studiji poslužiti će kao temelj za strateško planiranje, razvoj politike i raspodjelu resursa za rješavanje identificiranih nedostataka, u konačnici potičući održivost, efikasnost te adekvatno funkcioniranje cjelokupne infrastrukture prikupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda grada Ljubuškog.


Pretraga referenci

Najave događaja

Reference