Izrada hidrauličkog modela vodovodnog sistema opštine Prnjavor

Hidrauličko modeliranje predstavlja softversku simulaciju stanja u vodovodnoj mreži na osnovu koje se vrši dublja analiza vodovodnog sistema praćenjem simuliranih vrijednosti protoka kroz cjevovod, pritiska u cjevovodu kao i mijenjanje nivoa vode u rezervoarima. Uspoređujući i kalibrirajući dobivene podatke sa stvarno izmjerenim vrijednostima sa terena kreira se kalibrirani hidraulički model koji služi za realno sagledavanje stanja posmatranog vodovodnog sistema.

UNDP BiH je u suradnji sa opštinom Prnjavor raspisao tender za izradu „Studije o unapređenju i proširenju vodovodne mreže opštine Prnjavor na osnovu hidrauličkog modela, Opština Prnjavor“, te je odabrao najboljeg ponuđača Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. Bihać. Ugovor za izradu spomenute studije potpisan je 6. 3. 2020. godine, a studiju je potrebno izraditi u roku od 4 (četiri) mjeseca.

Cilj studije je izrada hidrauličke analize i hidrauličkih proračuna postojećeg vodovodnog sistema u softveru za modeliranje i analizu distribucije vode (Bentley.WaterCad, Bentley.WaterGEMS H2ONET ili sličan) u svrhu stvaranja uslova za redovno snabdijevanje korisnika usluga, regulacije protoka i pritiska u sistemu vodosnabdijevanja, smanjenja gubitaka neprihodovane vode i odabira odgovarajućeg profila cjevovoda.

Hidraulički model će obuhvatiti i analizirati preko 350 km vodovodne mreže raznih profila cjevovoda, 5 vodozahvata, 9 pumpnih i prepumpnih stanica, te 7 rezervoara.

Studija će uključivati sljedeće dokumente:

  • Kalibrirani hidraulički model postojećeg stanja vodovodnog sistema opštine Prnjavor (u digitalnim formatima .inp, .wtg, .qgs, .shp i .dwg),
  • Hidraulički model budućeg stanja i proširenja vodovodnog sistema opštine Prnjavor (u digitalnim formatima .inp, .wtg, .qgs, .shp i .dwg) i
  • Izvještaj o postojećem i budućem stanju vodovodnog sistema opštine Prnjavor sa prijedlogom mjera unapređenja stanja pojedinih cjevovoda i drugih objekata vodovodnog sistema (digitalni oblik .pdf i štampani oblik)

Metodologija i obim radova koji će biti obuhvaćeni ogledat će se kroz sljedeće aktivnosti:

  • Prikupljanje postojeće planske i studijsko-projektne dokumentacije, vodovodne mreže, te podataka o mjerenjima protoka i pritiska na vodovodnom sistemu,
  • Obrada i analiza postojećih mjerenja protoka i pritiska, sačinjavanje programa novih mjerenja za prikupljanje nedostajućih podataka za uspostavljanje kalibriranog matematičkog modela,
  • Formiranje početne konfiguracije matematičkog modela u odgovarajućem softverskom paketu kojim se mogu simulirati gubici u vodovodnom sistemu prema vrijednostima pritisaka,
  • Provođenje zajedničkih sastanaka sa predstavnicima opštine Prnjavor i KP ”Vodovod” a.d. Prnjavor sa ciljem prezentacije pojedinih dijelova (faze projekta), validacije podataka i predloženih rješenja, uspostavljanja projektnih kriterija i zajedničkog donošenja određenih odluka,
  • Izrada kalibriranog matematičkog modela, koji odgovara radu postojećeg vodovodnog sistema sa obaveznom validacijom rezultata na ključnim lokacijama u sistemu,
  • Izrada hidrauličkog matematičkog modela unaprijeđenog stanja vodovodnog sistema opštine Prnjavor u skladu sa prostornim, urbanističkim i regulacionim planovima opštine Prnjavor i Strategijom razvoja opštine Prnjavor.

Po završetku svih projektnih aktivnosti opština Prnjavor i njeno KP ”Vodovod” a.d. Prnjavor trebaju dobiti kvalitetan razvojni dokument i alat koji će im pružiti potrebna rješenja za efikasniji rad sistema vodosnabdijevanja, optimizirati način upravljanja vodovodnim sistemom i dati prijedloge za budući razvoj, odnosno proširenja vodovodne mreže prema zahtjevima korisnika usluga.

Najave događaja

Reference