Doprinos upravljanju neprihodovanom vodom u Crnoj Gori

Doprinosom tokom treće (finalne) radionice koju je 16. septembra 2022. godine u Kolašinu organiziralo Udruženje vodovoda Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore, Una Consulting d.o.o. je zaokružio ciklus podrške i praćenja implementacije Programa jačanja kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom u Crnoj Gori koji se realizira u okviru Dunavskog partnerstva za učenje (D-LeaP).

Cilj ovog D-LeaP Programa je unaprijediti znanje i vještine vodovodnih preduzeća za upravljanje neprihodovanom vodom kroz primjenu novih pristupa i metodologija i najnovijih trendova upravljanja neprihodovanom vodom. Program se provodi tokom perioda od 6 - 9 mjeseci putem tri radionice u kombinaciji sa praktičnim zadacima kojim se osigurava aktivno učešće učesnika iz vodovodnih preduzeća uz podršku trenera i tehničkog partnera, firme Una Consulting d.o.o.

Una Consulting d.o.o. je kao tehnički partner Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD) u julu 2021. godine održao obuku trenera za D-LeaP Program jačanja kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom za trenere koji su nominirani od strane Udruženja vodovoda Crne Gore kako bi ih osposobili za realizaciju ovog Programa u Crnoj Gori. Nakon obuke je trenerima pružena podrška da provedu ovaj Program za vodovodna preduzeća iz Crne Gore koja su se prijavila za učešće. Slijedom toga je Una Consulting pružio tehničku podršku realizaciji prve radionice koju je organiziralo Udruženje vodovoda Crne Gore u martu 2022. godine u Budvi kao i druge radionice održane u junu 2022. godine u Kolašinu, a koja je obuhvatila i terenski rad s opremom za mjerenje protoka i pritiska i opremom za detekciju gubitaka. Tokom treće, završne radionice, Una Consulting je poseban naglasak i doprinos dao na izradi i dosljednoj primjeni akcionog plana za upravljanje neprihodovanom vodom.

Podsjećanja radi, obuka trenera koja je održana u julu 2021. godine je bila treća u nizu obuka trenera organiziranih i provedenih u okviru ovog D-LeaP Programa. Naime, Una Consulting d.o.o. je u oktobru 2017. godine održao prvu obuku trenera na kojoj su učestvovali treneri iz Aquasan mreže u BiH i Udruženja komunalnih preduzeća Albanije (SHUKALB). Druga obuka održana je u junu 2018. godine kojom prilikom su obučeni treneri iz Udruženja pružalaca komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda Kosovo (SHUKOS), Udruženja vodovoda Crne Gore i Aquasan mreže u BiH. Na ovaj način je uspostavljena regionalna mreža trenera za upravljanje neprihodovanom vodom čime se doprinosi efektivnom sektorskom umrežavanju i zajednici znanja koja promoviše dobre prakse i razvoj sektora vodnih usluga sa ciljem pronalaženja potrebnih rješenja.


Pretraga referenci

Najave događaja

Reference