Diplomirani inženjer elektrotehnike (m/ž) - Bihać

Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. Bihać raspisuje konkurs za popunu sljedećih radnih mjesta:

 

Diplomirani inženjer elektrotehnike (m/ž) - Bihać

 

Neophodne kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma (četverogodišnji/petogodišnji studij – 240 ili 300 ECTS bodova),
 • Elektrotehnički fakultet,
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva,
 • Poznavanje softvera za tehničko crtanje (AutoCAD) i MS Office softvera,
 • Odlično poznavanje engleskog jezika.

Opis posla

 • Pružanje konsultantskih usluga u okviru pripreme i implementacije projekata,
 • Učešće u izradi studija izvodljivosti i master planova,
 • Projektiranje - izrada idejnih rješenja, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata,
 • Provođenja nadzora nad izvođenjem radova,
 • Provođenje terenskih mjerenja na pumpnim i prepumpnim stanicama,
 • Izrada energetskih pregleda (audita),
 • Izrada detaljnih tehničkih specifikacija i troškovnika,
 • Provjera dokumentacije isporučitelja opreme i usklađivanje sa projektnim zahtjevima i međunarodnim standardima,Izrada tenderske dokumentacije,
 • Priprema izvještaja i praćenje aktivnosti koje se provode u okviru projekata,
 • Stručna podrška klijentima u uspostavljanju redovnog monitoringa elektroenergetskih uređaja, opreme i instalacija, uključujući i podršku za uspostavljanje redovnog održavanja.

Posebne pogodnosti

 • Mogućnost kontinuiranog razvoja i usavršavanja,
 • Poticajna i redovna primanja,
 • Rad u malom i dinamičnom timu orijentiranom ka budućnosti,
 • Rad na najsavremenijoj opremi i novim tehnologijama,
 • Rad na projektima u BiH i Jugoistočnoj Evropi,
 • Otvorena kultura razgovora i prijateljska atmosfera unutar radnog tima,
 • Stalno zaposlenje i siguran posao,
 • Sudjelovanje u izazovnim i inovativnim projektima.

Napomena

 • U razmatranje će se uzeti isključivo prijave kandidata koje ispunjavaju sve tražene uslove,
 • Prednost imaju kandidati s položenim stručnim ispitom,
 • Prijave kandidata sa 180 ECTS se neće uzeti u razmatranje,
 • Kandidati koji zadovolje tražene uslove biće testirani (test engleskog jezika i test rada na softverima za tehničko crtanje posebno na softveru AutoCAD i provjera znanja iz struke).

Ostali uvjeti

 • Vozačka dozvola: B kategorija.

Prijavu sa biografijom i kopijom diplome slati na info@unaconsulting.ba.

Informacije o firmi na www.unaconsulting.ba.

Oglas ostaje otvoren do 27. 10. 2022. godine.


Pretraga referenci

Najave događaja

Reference