Doprinos zaštiti okolišaTvoj CO2

Tvoj CO2

Una Consulting se odlučila za kupovinu sadnica Crni bor (Pinus nigra) i pošumljavanje područja koje je zahvaćeno i uništeno požarom u 2020 godini.

Za preuzimanje ovog dokumenta kliknite OVDJE


"Rasti sa mnom"

Uposlenici Una Consultinga odazvali su se zajedničkoj radnoj akciji "Rasti sa mnom" i druženju lokalne i djece u pokretu. Vrlo inspirativna prva radna akciji sadnje stabala jablana, bagrema i hrasta provela se na potezu Humci - Garavice (uspostava novog gradskog parka i šetališta - projekat (Ne)vidljivi pejzaži).

Za preuzimanje ovog dokumenta kliknite OVDJE


Zahvalnica

Zahvalnica

Zahvalnica za učešće u ekološkim aktivnostima „Unskih smaragda“

Za preuzimanje ovog dokumenta kliknite OVDJE


Zahvalnica

Zahvalnica

Zahvalnica za finansijsku i moralnu podršku, pomoć i suradnju u toku implementacije aktivnosti projekta IUO – „Kampanja uključivanja građana i javnosti u proces integrisanog upravljanja otpadnom na području USK-a i Općine Drvar“

Za preuzimanje ovog dokumenta kliknite OVDJE


Plaketa

Plaketa

Plaketa Resursnom centru za vode i okoliš „UNA CONSULTING“ d.o.o. Bihać za stručne oblasti projektovanja, nadzora i monitoringa u oblasti voda i zaštite okoliša na području općine Bužim.

Za preuzimanje ovog dokumenta kliknite OVDJE


Pretraga referenci

Najave događaja

Reference