TIM

Sandi Zulić

Sandi Zulić je diplomirani inženjer građevine, smjer hidrotehnike, sa 20 godina radnog iskustva kao projektni menadžer i konsultant u dugoročnim, razvojnim projektima rekonstrukcije. Njegovo profesionalno iskustvo uključuje projektovanje i konsalting u oblasti vodosnabdijevanja, otpadnih i oborinskih voda i upravljanja ...

30.10.2017 Više

Aida Jusufhodžić

Aida se pridružila timu u maju 2008. godine. Zadužena je za paket usluga koji se odnosi na planiranje, projektovanje i implementaciju projekata prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda. Njene aktivnosti obuhvataju pripremu projektnih prijedloga, upravljanje projektima, izradu projektne i studijske dokumentacije, ...

30.10.2017 Više

Emir Mureškić

Emir je svoje profesionalno iskustvo započeo još 1989. godine u vodoprivrednom preduzeću ''Vodoprivreda BiH'' – ''UNA'' Bihać i to na poslovima tehničke pripreme rada, projektovanja manjih vodovodnih i kanalizacionih sistema i izvođenje građevinskih radova u oblasti vodosnabdijevanja, ...

30.10.2017 Više

Sead Badnjević

Sead Badnjević već 21 godinu radi u građevinskom sektoru prošavši za to vrijeme praktično sve faze u izgradnji jednog objekta. Radio je i u domaćim i u međunarodnim firmama, a najveći dio svog radnog iskustva stekao je na mjestu tehničkog direktora JKP „10. juli“ d.o.o. Bosanska Krupa stvarajući ...

30.10.2017 Više

Emilija Mažar

Emilija radi na poslovima vezanim za odnose s javnošću, provođenju medijskih događaja i uređivanju web stranice „Una Consultinga“. Pored toga, koordinira aktivnosti na izradi strateških planova u oblasti voda i okoliša na lokalnom nivou i na unapređenju zakonskih propisa u sektoru. ...

30.10.2017 Više

Marijan Dujmović

Marijanovo područje profesionalnih aktivnosti obuhvata: izradu projektnih prijedloga, upravljanje projektima, planiranje, projektiranje i implementaciju projekata nekonvencionalnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, geografski informacioni sistem i baze podataka, monitoring i evaluaciju projekata, suradnju ...

30.10.2017 Više

Aida Moranjkić

Aida sudjeluje u izradi projektne i studijske dokumentacije te analizi planova iz oblasti voda i zaštite okoliša, projektovanju i implementaciji projekata nekonvencionalnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Zadužena je i za prikupljanje i obradu podataka o kvalitetu podzemnih i površinskih ...

30.10.2017 Više

Kemal Hadžić

Kemal je dio tima od februara 2012. godine. Profesionalni opseg njegovog rada obuhvata planiranje, projektovanje i implementaciju projekata iz oblasti prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda. Zadužen je za analizu i izradu projektne i studijske dokumentacije, upravljanje projektima, nadzor i tehničku podršku ...

30.10.2017 Više

Anela Karajić

Anela je dio Una Consulting tima od juna 2011. godine. Po zanimanju je bakalaureat/bachelor – inženjer građevine (B.Sc.Civ.Eng.). Ona sudjeluje u izradi studijsko-projektne dokumentacije, planiranju, projektovanju i implementaciji projekata kanalizacionog sistema, konvencionalnih i nekonvencionalnih uređaja za ...

30.10.2017 Više

Jasmin Pehadžić

Jasmin je studij prava završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, čime je stekao titulu diplomiranog pravnika. Dio je Una Consulting tima od februara 2016. godine, gdje obavlja poslove vezane za analizu propisa, davanje smjernica i mišljenja u vezi propisa iz oblasti voda i zaštite okoliša, ...

30.10.2017 Više

Vesna Muslić

Vesna se pridružila timu Una Consulting-a u februaru 2016. godine. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za matematiku, a svoje znanje i vještine je dodatno proširila kroz certificirane tečajeve (ESRI, itd.) Najveći dio njenog angažmana se odnosi na oblast upravljanja ...

30.10.2017 Više

Sanela Arnautović

Sanela se pridružila timu u septembru 2008. godine. Sanela je odgovorna za finansijsko i administrativno poslovanje ''Una Consultinga'', a to podrazumijeva niz različitih poslova – od knjigovodstva, finansijskog planiranja i izvještavanja, pripreme internih akata i ugovora i praćenja njihovog ...

30.10.2017 Više

Mirela Vojić

Kao sekretarica, Mirela je odgovorna za organizaciju i koordinaciju kancelarijskog poslovanja. Svim članovima tima pruža podršku u obavljanju administrativnih poslova čime obezbjeđuje efikasno funkcionisanje firme. Uz srdačnu dobrodošlicu, Mirela klijentima i saradnicima obezbjeđuje potrebne informacije ...

30.10.2017 Više

Omer Tutić

Omer je dio tima od njegovog samog početka. Obavlja širok dijapazon poslova koji uključuju prijevoz osoblja, poslovnih saradnika i gostiju unutar BiH i šire, dostavu pošte i prijevoz materijala i opreme, održavanje vozila, tehničko održavanje poslovnog prostora i okoliša, nabavku kancelarijskog ...

30.10.2017 Više

Najave događaja

Reference