REFERENCE

Naziv projekta
Tehnička podrška za planiranje i uvođenje projekata sanitacije baziranih na zajednici u ruralnim područjima u Ukrajini – podrška DESPRO projektu – Švicarsko-Ukrajinski projekat podrške decentralizaciji
Studija stanja okoliša Unsko-sanskog kantona
Plan upravljanja otpadom na području Unsko-sanskog kantona
Plan zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona
Izrada Elaborata o tehničkim prilozima Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava Unsko-sanskog kantona za 8 vodotoka II kategorije na području 7 općina Unsko-sanskog kantona
Prikupljanje, sistematizacija i unos podataka u ISV-a, popuna baze prostornih podataka za područje sliva rijeke Sane u FBiH
Integralno upravljanje otpadom - kampanja uključivanja građana i javnosti na području Unsko-sanskog kantona i Općine Drvar
Projekat otpadnih voda u Općini Cazin - studija izvodljivosti
Projekat otpadnih voda Sarajevo - rehabilitacija i proširenje PPOV-a Butila
Izrada studije, projektne dokumentacije i realizacija decentralizovanog prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Općini Cazin (mjesna zajednica Ljubijankići)
Elaborat lokalnih sistema vodosnabdjevanja u Opštini Prijedor s predloženim mjerama
Elaborat lokalnih sistema vodosnabdjevanja u Općini Sanski Most s predloženim mjerama
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog sistema za prikupljanje otpadnih voda u naselju “Prvomajska” u Općini Bosanska Krupa - Idejni i glavni projekat za romsko naselje “Prvomajska”
Projekat zaštite kvalitete vode u Bosni i Hercegovini: Priprema projekta za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru
Izrada osnovne studije, projektne dokumentacije i implementacija projekta „Uvod u decentralizirano upravljanje otpadnim vodama u općinama Bihać, Cazin i Bužim” (Unsko-sanski kanton)
Konsultantske usluge za izradu izvedbenog projekta i javno nadmetanje, podršku AIP-u tokom javnog nadmetanja i ugovaranja i nadgledanja građenja za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Općini Bihać
Projekat dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša "GOV-WADE"
Faza premošćivanja za Projekat dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša (GOV-WADE) u slivu rijeke Une
Program razvoja riječnog sliva Una
Program vodoopskrbe i sanitacije Unsko-sanskog kantona

Filteri

Najave događaja

Reference