Referenca

Naziv projekta: Sigurno vodosnabdijevanje Ostrožac
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta SDC
Sektor(i) ////
Izvor financiranja Vlada Švicarske
Datum (početak/kraj) novembar 2018. - trenutno
Detaljan opis projekta

Tokom 2018. godine, više od 15 000 migranata sa Srednjeg i Dalekog istoka registrirano je u Bosni i Hercegovini, tijekom njihove rute iz Srbije i Crne Gore prema zemljama Europske unije (EU). Tokom četiri uzastopna mjeseca, broj mjesečnih dolazaka bio je oko 2 500. Većina je migranata stigla preko Srbije, a neki preko Crne Gore ilegalnih putem (preko nezakonskih granica). S obzirom kako BiH ima male kapacitete i nedostatak sredstava i koordinacije između institucija, BiH se uvelike oslanja na međunarodnu pomoć za rješavanje humanitarnih potreba migranata. Broj migranata koji imaju potrebu za humanitarnom pomoći u BiH je iznimno visok. Najveća koncentracija migranata je u Unsko-sanskom kantonu, otprilike njih između 3 400 i 3 900. Posebna potreba za humanitarnim sredstvima je u gradovima Bihać, Velika Kladuša i Cazin.

Otprilike 4000 migranata, pretežno porodice s djecom, smještene su u Cazinu, u mjestu Ostrožac na Uni koji se nalazi na rijeci Uni, 12 kilometara od centra grada. Migranti, koji su smješteni u nekadašnjem hotelu u centru mjesta, dijele sa lokalnim stanovništvom vodu iz lokalnog vodoopskrbnog sistema koji ne osigurava vodu sigurnu za piće. Kako bi poboljšao opskrbu pitkom vodom za migrante, IOM je instalirao sustav klorinatora u nekadašnjem hotelu Sedra i regularno testira kvalitetu vode. Međutim, isto se  ne može smatrati trajnim rješenjem, s obzirom kako nije troškovno efikasno i ne osigurava čistu vodu lokalnom stanovništvu. S obzirom na to kako migranti i lokalno stanovništvo stanuju na istom području, ovakva bi situacija mogla stvoriti sukobe među njima. Isto tako, projekt predviđa pristup pitkoj vodi za sve.

Projekt će poboljšati humanitarne uvjete za porodice migranata sa djecom na Ostrošcu na Uni tako što će ponuditi dugoročno rješenje ponude vode kako za migrante tako i za lokalno stanovništvo. To će poboljšati njihove životne i zdravstvene uvijete, uključujući i žene i djecu. 

Očekivani rezultati:

  • Voda iz lokalnog vodovodnog sistema dobre kvalitete je obezbijeđena za lokalno stanovništvo i migrante u dovoljnim količinima 24 sata, s ciljem unapređenja zdravstevnih uslova.
  • Lokalni vodovodni sistem je pod upravom i nadzorom javnog vodovodnog preduzeća kao dio općinskog vodovodnog sistema.

 

Vrsta usluge
  • Studija činjeničnog stanja
  • Idejni projekt
  • Glavni projekt
  • Ishodovanje dozvola
  • Nadzor nad izgradnjom
  • Primopredaja javnom vodovodnom preduzeću

 

 

Najave događaja

Reference