Formular za prijavu:

  • Bit će nam drago da nam pošaljete vašu prijavu za posao! Molimo Vas da pažljivo popunite formular isključivo tačnim podacima.

  • Vaša prijava će biti sačuvana u bazi podataka i ukoliko se javi potreba za zapošljavanjem kadrova Vašeg profila biti ćete obaviješteni.

  • Trenutno otvoreni oglasi:
  • 1. diplomirani inženjer građevine (m/ž)
  • 2. diplomirani inženjer građevine (m/ž) - pripravnik

  • Više informacija možete pronaći u tekstu konkursa.

Najave događaja

Reference