Una Consulting nastavlja uspješnu realizaciju MEG projekta u BiH

Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. Bihać uspješno je realizirao dvije faze pružanja konsultantskih usluga jačanja organizacijskih, operativnih i financijskih kapaciteta osamnaest javnih vodovodnih / komunalnih preduzeća (JVP/JKP) u odabranim jedinicama lokalne samouprave (JLS) na području sjeverozapadne i sjeveroistočne BiH tokom 2016., 2017. i 2018.godine. Naime, pomenute aktivnosti su dio Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG).

Projekat MEG, koji financira Vlada Švicarske, provodi se u partnerstvu sa JLS, te relevantnim državnim i entitetskim institucijama. Projekat se provodi u 18 partnerskih općina i gradova: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Prijedor, Sanski Most, Gradiška (sjeverozapadni klaster), te Doboj, Tuzla, Teslić, Tešanj, Žepće, Kalesija, Gračanica, Gradačac, Prnjavor (sjeveroistočni klaster). Provođenje projektnih aktivnosti unaprjeđuje pružanje vodnih usluga za preko 700.000 građana s ovog područja BiH.

Područja unapređenja koja su obuhvaćena projektnim aktivnostima su: podrška lokalnoj upravi, nivo operativne autonomije JKP, organizacijska struktura, zaposlenici, odnosi sa korisnicima usluga, kartiranje mreže, efektivno zoniranje, program mjerenja, upravljanje neprihodovanom vodom (NRW), politika cijena, naplata i administriranje prihoda, računovodstvene procedure i MIS (Management Information System), budžetiranje i poslovno planiranje, financijsko upravljanje, popis stalnih sredstava, vlasništvo i obračun amortizacije, energijska efikasnost, te količina i kvaliteta vode u mreži.

Tokom prve faze, Una Consulting je provodio aktivnosti na području sjeverozapadnog geografskog klastera (Unsko-sanski kanton i šire područje regije Prijedora), a od 2017. godine i na području sjeveroistočnog klastera (šire područje regija Doboj i Tuzla). Tokom dvogodišnje implementacije, Una Consulting je realizirao aktivnosti na programima operativnog i financijskog unapređenja poslovanja JVP/JKP (tzv. FOPIP-ima), niz obuka, te pripremio i razvio, uz podršku partnerskih JKP, procedure i dokumente za unapređenje poslovanja pomenutih preduzeća. Pomenute procedure i dokumenti su nadalje analizirani, razmatrani i unaprijeđeni na osnovu potreba svakog od uključenih JKP, uz redovno praćenje napretka u njihovoj primjeni. Nadalje, Una Consulting je zajedno sa predstavnicima JKP/JVP razvijao rješenja za tehničke, institucionalne i financijske aspekte poslovanja JKP u svrhu trajnog osiguranja održivosti pružanja kvalitetnih usluga stanovnicima lokalnih zajednica. Također, kroz Projekat MEG, akcent je stavljen i na jačanje komunikacije lokalne uprave (vijeća, službe za komunalne poslove) sa upravom JVP/JKP, kao i sa korisnicima usluga.

U prethodnom dvogodišnjem periodu, realizirano je više od dvadeset obuka u okviru provođenja tehničkih i financijskih zadataka, petnaest obuka za gradske i općinske vijećnike / skupštinske odbornike i uposlenike resornih službi, više od stotinu terenskih posjeta i obuka uz rad koje su omogućile kontinuirano jačanje kapaciteta JKP, kao i uposlenika JLS. Predstavnici JKP pokazali su izuzetnu spremnost za saradnju i unapređenje poslovanja, kao i pružanje kvalitetnijih usluga svojim korisnicima usluga. Dodatno, razvijen je čitav set ekonomskih i tehničkih alata koji pomažu JKP u svakodnevnom radu i analizi njihovog poslovanja.

„Posebno postignuće je što su predstavnici 18 JKP obučeni za izračune cijena usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. JKP su uz podršku Una Consulting-a proveli izračune cijena za navedene usluge, koji su bili zasnovani na stvarnim troškovima nastalim u procesu isporuka usluga. Također, veliki uspjeh je postignut u izradi registra komunalne vodne infrastrukture (stalnih sredstava) i kreiranju tzv. „pomoćne“ knjigu stalnih sredstava, koja je osnova za utvrđivanje amortizacije stalnih sredstava, te posljedično iznosa financijskih sredstava koje je potrebno osigurati za redovno održavanje komunalne vodne infrastrukture kroz cijenu usluga. Unapređenjima na tehničkim aspektima, te praktičnim obukama uposlenika, poput smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima, omogućene su značajne financijske uštede i ulaganja u i infrastrukturu.“

Važno je naglasiti da se ovim Projektom pruža prilika za unapređenje i podršku demokratskom upravljanju kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou, sa posebnim fokusom na sektor okoliša i privrede u narednih 10 godina njegovog trajanja“ istaknuo je gospodin Zulić, tim lider MEG projekta.

 

Najave događaja

Reference