Potpisani ugovori za nastavak pružanja konsultantskih usluga u sklopu MEG projekta

Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. Bihać potpisao je 12.02.2019. godine u Doboju dva ugovora sa UNDP BiH o nastavku pružanju konsultantskih usluga na jačanju organizacijskih, operativnih i financijskih kapaciteta javnih vodovodnih preduzeća u dva geografska klastera : „sjeverozapadni klaster“ (Unsko-sanski kanton i šire područje regije Prijedora) i „sjeveroistočni klaster“ (šire područje regija Doboj i Tuzla).

Aktivnosti navedenih ugovora dio su Projekta općinskog, okolišnog i ekonomskog upravljanja – MEG projekat, koji je financiran od strane Vlade Švicarske. Švicarska Vlada pokrenula je ovaj projekat 2016. godine, a njegov je cilj poboljšanje općinskog sistema upravljanja razvojem, te usluga u okolišnim i ekonomskim sektorima. Projekat se provodi u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave te relevantnim državnim i entitetskim institucijama, kao što su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Savezi opština i gradova FBiH i RS te predstavnici partnerskih jedinica lokalne samouprave. MEG projekat se implementira u 18 partnerskih općina i gradova, a to su Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Doboj, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Kalesija, Kostajnica, Kozarska Dubica, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Teslić, Tešanj, Tuzla, Velika Kladuša i Žepče.

Una Consulting d.o.o. Bihać je krajem 2018. godine uspješno finalizirao implementaciju aktivnosti koje su dio jedne od tri komponente prve faze projekta MEG na području oba klastera. MEG projekat teži poboljšanju općinskih kapaciteta, pružajući pomoć primjeni kvalitetnih javnih politika i upravljanja procesima, uz uzajamno djelovanje lokalnih donosioca odluka i građana te podržava kapitalne investicije za pokretanje održivog ekonomskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta. Una Consulting ima dugogodišnje iskustvo u radu sa partnerima na lokalnom, kantonalnom, entitetskom kao i državnom nivou, a posebno je značajno istaknuti partnerstvo i mrežu suradnika na regionalnom nivou, odnosno na području jugoistočne Europe. Una Consulting ima značajno iskustvo u pružanju usluga međunarodnim financijskim institucijama i donatorima kao što su Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), Njemačka razvojna banka (KfW), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Svjetska banka (WB) i mnoge druge međunarodne institucije.

Una Consulting će, kao i do sada, nastaviti doprinositi razvoju sektora voda i okoliša, odgovarajući na izazove i pronalazeći rješenja za tehničke, institucionalne i financijske aspekte poslovanja javnih vodovodnih preduzeća u svrhu trajnog osiguranja održivosti pružanja kvalitetnih usluga stanovnicima lokalne zajednice.

Najave događaja

Reference