Održana GIS obuka za zaposlenike Una Consulting-a

U saradnji sa g. Dušanom Tomićem, dip.ing.građ. ispred Setec E&C d.o.o. Beograd, Una Consulting d.o.o. Bihać je za svoje inženjere u periodu od  9. – 13.7.2018. godine priredio petodnevnu obuku za Geografski informacioni sistem (GIS).

Svrha obuke je bila upoznavanje polaznika obuke sa osnovama GIS-a i GIS alata – QGIS, te sticanje znanja o naprednim GIS analizama i bazama podataka, korištenjem različitih podloga za GIS podatke.

Tijekom obuke o GIS-u, naš inženjerski tim je imao priliku da se upozna sa softverom i kako da ga primjeni u praksi u okviru svojih poslovnih aktivnosti.

Teme i poglavlja obuke:

  • upoznavanje s elementima korisničkog sučelja QGIS-a
  • savladavanje koncepta dodavanja i prikaza prostornih podataka u projektu QGIS-a
  • uređivanje kartografije (stila) za prikaz podataka
  • transformacije i operacije s geometrijskim tipovima podataka
  • upravljanje i uređivanje atributa prostornih podataka u GIS-u
  • upravljanje i upotreba dodataka (plug-in) za QGIS
  • povezivanje QGIS-a s drugim programima i mrežnim servisima
  • pronalaženje i prilagođavanje neslužbenih dodataka za QGIS
  • razvijanje vlastitog pristupa za rješavanje zadataka s pomoću GIS-a.

Nakon završetka obuke, polaznicima obuke dodijeljeni su certifikati te je iskazana obostrana želja za nastavkom saradnje i sticanjem novih vještina u korištenju digitalnih alata za mapiranje.

Obuka za GIS je prvi korak u brzom dokumentiranju i procjeni prostorne i sektorske situacije i za Una Consulting d.o.o., kao lidera u oblasti projektovanja i pružanja konsultantskih usluga iz oblasti voda, usluge iz oblasti GIS-a su veoma važne i značajne za unaprijeđenje poslovanja i kvalitet usluga.

 

 

 

Najave događaja

Reference