Održan 2. sastanak projekta „Izrade Studije za uspostavu prekograničnih zona sanitarne zaštite izvorišta Klokot kod Bihaća“

U Bihaću je 4. decembra 2019. godine održan 2. sastanak projekta „Izrade Studije za uspostavu prekograničnih zona sanitarne zaštite izvorišta Klokot kod Bihaća“. Konsultant odabran od strane Svjetske banke koji implementira ovaj projekat je konzorcij švicarske firme Holinger, firme Hidroinženjering iz Hrvatske i firme Una Consulting iz Bosne i Hercegovine. Cilj studije je da se definiraju zone sanitarne zaštite izvorišta Klokot i da se definiraju aktivnosti na mjerama zaštite u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. Tokom sastanka konsultant je prezentirao nacrt početnog izvještaja i ključne nalaze prikupljene tokom početne faze implementacije projekta te predstavio plan za naredne aktivnosti koje će se provoditi u sklopu ovog projekta.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Svjetske banke, UNESCO-a, Hrvatskih voda, Agencije za vodno područje rijeke Save, Ministarstva za građenje, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona (USK), Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK, Grada Bihaća, JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać te predstavnici konsultanta.

Predstavnici svih institucija uključenih u implementaciju ovog projekta izrazili su svoju spremnost na saradnju koja se odnosi na razmjenu svih potrebnih podataka kako bi se u Studiju uključila sva postojeća studijsko-projektna dokumentacija, istraživanja, analize a naročito svi propisi koji se odnose na ovu problematiku.

Tokom prezentacije početnog izvještaja i kroz diskusiju intenzivirana je saradnja i interakcija između svih učesnika u projektu, naročito po pitanju razmjene podataka, znanja, iskustava i najboljih praksi stručnjaka iz sektora voda.

Najave događaja

Reference