Obučeni regionalni treneri za upravljanje neprihodovanom vodom

U periodu od 19. 06. 2018. godine do 22. 06. 2018. godine u Bihaću, Bosni i Hercegovini, je održana obuka trenera za upravljanje neprihodovanom vodom u okviru programa ''Dunavsko partnerstvo za učenje – D-LeaP''. Cilj ovog programa je jačanje kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom u javnim vodovodnim preduzećima (JVP). Obuka trenera je organizirana od strane tehničkog partnera, firme Resursni centar za vode i okoliš, Una Consulting d.o.o. iz Bihaća (BiH) i Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD). Obuku su održali eksperti firme Una Consulting d.o.o. koji imaju višegodišnje iskustvo u oblasti upravljanja neprihodovanom vodom, odnosno smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima na području Jugoistočne Evrope.

Opći cilj obuke je bio unaprijediti znanje i vještine učesnika treninga za upravljanje neprihodovanom vodom kroz primjenu novih pristupa i metodologija i najnovijih trendova upravljanja neprihodovanom vodom sa ciljem izgradnje regionalnih kapaciteta. Na ovaj način je uspostavljena regionalna mreža trenera za upravljanje neprihodovanom vodom čime se doprinosi efektivnom sektorskom umrežavanju i zajednici znanja, koja promovira dobre prakse i razvoj sektora vodnih usluga sa ciljem pronalaženja potrebnih rješenja. Po završetku obuke, treneri treba da pomognu nacionalnim tematskim centrima tj. udruženjima vodovodnih preduzeća iz Crne Gore i Kosova da implementiraju Program jačanja kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom u svojim državama. Program se provodi u trajanju od 6 - 9 mjeseci putem dvodnevnih i jednodnevnih interaktivnih radionica u kombinaciji sa praktičnim zadacima putem kojih će se osigurati aktivno učešće predstavnika JVP tokom trajanja obuke. JVP koja budu učestvovala u ovom Programu će imati potpunu podršku predstavnika tematskih centara i tehničkog partnera, firme Una Consulting d.o.o..

U svrhu efikasnijeg rada, predstavnici tehničkog partnera, Una Consulting d.o.o., su izradili i poseban priručnik za trenere za upravljanje neprihodovanom vodom koje će treneri i predstavnici JKP koristiti u toku provođenja obuke, te u svom daljem radu.

Ovo je druga u nizu obuka trenera organizirana i provedena u okviru ovog Programa. Naime, prva obuka je održana u oktobru 2017. godine, a obučeni su treneri iz Aquasan mreže u BiH i treneri iz Udruženja komunalnih preduzeća Albanije, SHUKALB. Aquasan mreža u BiH je već uspješno završila prvi ciklus obuka za JVP iz BiH i otpočinje novi ciklus prvom dvodnevnom radionicom koja će se održati početkom jula 2018. godine.

Obuka za trenere iz oblasti upravljanja neprihodovanom vodom je obuhvatila sljedeće teme: metodologiju i smjernice za provođenje obuka, izrada vodnog bilansa, kartiranje vodovodne mreže u GIS softveru, učinkovito zoniranje (uspostava DMA zona), mjerenje, hidrauličko modeliranje, upravljanje pritiskom u vodovodnoj mreži, kao i aktivnu detekciju curenja (kvarova). Cijela obuka je koncipirana kao interaktivni trening u kombinaciji sa teorijskim predavanjima i praktičnim vježbama uz aktivno učešće svih učesnika obuke. Učesnicima obuke je demonstriran praktičan rad sa opremom za detekciju gubitaka u vodovodnoj mreži, te način korištenja podataka sa mjernih uređaja. Posebna sesija obuke je bila posvećena izradi akcionog plana za upravljanja neprihovodanom vodom u svrhu kratkoročnog i dugoročnog planiranja smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima.

Predstavnik IAWD-a, g. Philip Weller je također prisustvovao obuci trenera, te izrazio zadovoljstvo organizacijom obuke, sadržajem obuke, radnim materijalima i načinom prenošenja znanja od strane eksperata firme Una Consulting d.o.o.

Najave događaja

Reference