Konkurs za popunu radnog mjesta - Diplomirani inženjer tehnologije (m/ž) - Bihać

Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. Bihać raspisuje konkurs za popunu sljedećih radnih mjesta:

Diplomirani inženjer tehnologije (m/ž) – Bihać

 

Neophodne kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma (četvorogodišnji/petogodišnji studij – 240/300 ECTS bodova),
 • Biotehnološki, biotehnički ili prehrambeno biotehnološki fakulteti, smjer biotehnologija, bioprocesno inžinjerstvo ili hemijsko inžinjerstvo (hemijsko procesno inženjerstvo),
 • Odlično poznavanje engleskog jezika,
 • Odlično poznavanje rada na računalu (MS Office).

 

Opis posla

 • Učešće u projektiranju postrojenja za prečišćavanje vode za piće,
 • Učešće u projektiranju postrojenja za prečišćavanje sanitarnih (fekalnih) i oboriskih voda,
 • Pružanje konsultantskih usluga u vezi upravljanja otpadnim muljem sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
 • Stručna pomoć klijentima u procesu rada i održavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
 • Pružanje konsultantskih usluga u okviru pripreme i implementacije projekata, uključujući i izradu studijsko-projektne dokumentacije,
 • Organiziranje i provođenje obuka i radionica,
 • Uzimanje uzoraka i kontrola kvaliteta prečišćenih voda,
 • Izrada dokumentacije, izvještavanje i korespondencija na engleskom jeziku,
 • Prevođenje sa engleskog na bosanski jezik i obrnuto.

 

Posebne pogodnosti

 • Mogućnost kontinuiranog razvoja i usavršavanja,
 • Poticajna i redovna primanja,
 • Rad u malom i dinamičnom timu,
 • Rad na najsavremenijoj opremi i novim tehnologijama,
 • Rad sa međunarodnim stručnjacima na projektima u BiH i Jugoistočnoj Evropi.

 

Napomena

 • U razmatranje će se uzeti isključivo prijave kandidata koje ispunjavaju sve tražene uslove,
 • Obavezno je poznavanje engleskog jezika prema zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike kategorija B2, C1 odnosno C2,
 • Prednost imaju kandidati sa više od 3 godine radnog iskustva,
 • Znanje još jednog stranog jezika je dodatna prednost,
 • Kandidati koji zadovolje tražene uslove biće testirani (test iz struke, engleskog jezika i poznavanja Excel-a).

 

Prijavu sa biografijom i kopijom diplome slati na info@unaconsulting.ba.

Informacije o firmi na www.unaconsulting.ba.

Kontakt telefon za dodatne informacije 037/224-038 ili 037/307-990.

Oglas ostaje otvoren do 7. 11. 2019. godine.

Najave događaja

Reference