Projektovanje, konsultantske usluge i tehničko savjerovanje, tehničko ispitivanje i analize, usluge iz oblasti GIS-a, izrada i upravljanje bazama podataka u sektoru voda, okoliša i komunalne infrastrukture

Novosti

 Iskustva i rezultati podrške u izračunima cijena vodnih usluga

Iskustva i rezultati podrške u izračunima cijena vodnih usluga

„Una Consulting“ d.o.o. Bihać je na temelju višegodišnjeg rada u oblasti voda, stekao veliko iskustvo u implementaciji projekata jačanja kapaciteta i unaprjeđenja poslovanja javnih vodovodnih/komunalnih preduzeća (JVP/JKP) i jedinica lokalnih samouprava (JLS), posebno kroz implementaciju ...

11.09.2020 - 10:48 Više
Rezultati u upravljanju imovinom u JLS i JKP

Rezultati u upravljanju imovinom u JLS i JKP

  Upravljanje imovinom - komunalnom vodnom infrastrukturom (vodovodnim i kanalizacionim sistemima) u Bosni i Hercegovini je povjereno javnim vodovodnim komunalnim preduzećima (JVP / JKP) od strane njihovih osnivača – jedinica lokalnih samouprava (općina i gradova). U većini JVP/JKP cjelokupna ...

19.05.2020 - 14:49 Više
Održivo upravljanje ljudskim resursima u JLS i JKP/JVP

Održivo upravljanje ljudskim resursima u JLS i JKP/JVP

Ostvarena postignuća Una Consulting-a na području inovacija za Upravljanje ljudskim resursima u JKP/JVP i JLS Upravljanje ljudskim resursima predstavlja disciplinu koja se bavi svestranim sagledavanjem problematike upravljanja ljudskim resursima u organizaciji - od planiranja potreba za njima, njihovog pribavljanja ...

08.05.2020 - 11:20 Više
Uspjesi u praćenju i evaluaciji KPI u JKP

Uspjesi u praćenju i evaluaciji KPI u JKP

Iskustva i rezultati podrške javnim vodovodnim/komunalnim preduzećima u praćenju i evaluaciji ključnih pokazatelja poslovanja Praćenje ključnih pokazatelja poslovanja – KPI (eng. Key Performance Indicators) u javnim vodovodnim / komunalnim preduzećima (JVP/JKP) je aktivnost od izuzetne važnosti ...

30.04.2020 - 08:15 Više
Izrada hidrauličkog modela vodovodnog sistema opštine Prnjavor

Izrada hidrauličkog modela vodovodnog sistema opštine Prnjavor

Hidrauličko modeliranje predstavlja softversku simulaciju stanja u vodovodnoj mreži na osnovu koje se vrši dublja analiza vodovodnog sistema praćenjem simuliranih vrijednosti protoka kroz cjevovod, pritiska u cjevovodu kao i mijenjanje nivoa vode u rezervoarima. Uspoređujući i kalibrirajući dobivene ...

31.03.2020 - 08:03 Više
Uspjesi u upravljanju neprihodovanom vodom u vodovodnim preduzećima

Uspjesi u upravljanju neprihodovanom vodom u vodovodnim preduzećima

Visok nivo neprihodovane vode prepoznat je od većine stručnjaka i praktičara iz oblasti vodosnabdijevanja kao jedan od ključnih problema koji ima značajan uticaj na operativnu održivost poslovanja javnog komunalnog/vodovodnog preduzeća (JKP/JVP). Nivo neprihodovane vode je važan pokazatelj operativne efikasnosti ...

26.03.2020 - 13:36 Više

Najave događaja

Publikacije

Misija

Stručan i motivisan tim, prateći evropske standarde poslovanja, pruža usluge projektovanja i konsaltinga u sektoru voda, zaštite okoliša i komunalne infrastrukture, podržavajući poslovne partnere u ostvarivanju njihovih strateških poslovnih ciljeva i doprinoseći unapređenju životnih uvjeta stanovništva i zaštite prirodnih resursa.

Vizija

Biti pouzdan, efikasan i razvojno orijentisan konsultant, koji će sve raspoložive resurse usredotočiti na pružanje usluga prilagođenih poslovnim partnerima i okruženju i koji će se nametnuti kao vodeći pružalac usluga u regionu na području projektovanja i konsultantskih usluga u sektoru voda i komunalne infrastrukture te očuvanja životne okoline.

„Vizija bez akcije je sanjarenje, akcija bez vizije je noćna mora.“ (japanska poslovica)